Σταυρακάκης, Νίκος

Μερικές διαφορικές εξισώσεις και μιγαδικές συναρτήσεις : θεωρία και εφαρμογές / Σταυρακάκης Νικόλαος . - Αθήνα : Ν. Μ. Σταυρακάκης, 2016. - xxix, 800 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

9789609373661


Αριθμοί, Μιγαδικοί
Εξισώσεις, Διαφορικές

515.353
Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 265 04, Πάτρα
Τηλ: 2610969621 Fax: 2610969673 info@lis.upatras.gr