Κανονισμός

Μάθετε τι ισχύει για να μπορέσετε να δανειστείτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη. Διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, η γνώση του οποίου είναι απαραίτητη προϋποθεση χρήσης της.

Τοποθεσία

Η Βιβλιοθήκη μας βρίσκεται στο τέλος της οδού Αριστοτέλους, δίπλα από το κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και απέναντι από το κτίριο του Τμήματος Βιολογίας. Δείτε που βρίσκονται όλες οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ωράριο

Η Βιβλιοθήκη μας είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-21:00. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης για το τρέχον ωράριο.

Κάρτα

Εκδόστε ηλεκτρονικά την κάρτα μέλους στη Βιβλιοθήκη μας. Επισκεφτείτε το δικτυακό μας τόπο και συμπληρώστε μια αίτηση.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 265 04, Πάτρα
Τηλ: 2610969621 Fax: 2610969673 info@lis.upatras.gr